ВИЦ № 26
развесели меПатрулират двама полицаи в парка. Спират до един храст, който се клати и питат:
- Вие там по взаимно съгласие ли?
- Да - отговаря мъжки глас.
- Не питаме теб!
- По взаимно съгласие - потвърждава женски глас.
След това още един клатещ се храст, при който се повтаря същия разговор. Стигат и до трети храст, който се полюшва:
- Вие там по взаимно съгласие ли?
- Да - отговаря мъжки глас.
- Не питаме теб!
- А, ама аз съм сам.

записан от: admin на 2010-02-05 10:36:31
рейтинг: 0.0 от 0 гласа